CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
16/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Chỉ thị phát động Cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số 25/03/2020
323/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Gia Lai 19/03/2020
398/CAT-BCNDA4 Công an Tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện dự án 4 : Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người năm 2020 19/03/2020
398/CAT-BCNDA4 Công an Tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện dự án 4 : Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người năm 2020 19/03/2020
06/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chỉ thị Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, giá đất, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai 23/03/2020
591/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn V/v triển khai công tác trẻ em năm 2020 20/03/2020
541/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai Đề án"Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai 13/03/2020
544/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng CP về giải pháp thúc đẩy tăng cường năng suất lao động quốc gia 13/03/2020
04-KH/BCĐ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kế hoạch kế hoạch tổ chức hiến máu hưởng ứng " Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 09/03/2020
05/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chỉ thị Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 13/03/2020