CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1180/UBND-NC Văn phòng UBND tỉnh Công văn về thông báo ý kiến của UBND tỉnh 16/04/2019
1304/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch về việc Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giai đoạn 2020 - 2030 24/06/2020
1295/UBND-KGVX UBND tỉnh Gia Lai Công văn Về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020 23/06/2020
1286/UBND-NC UBND tỉnh Gia Lai Công văn 1. Thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện Văn bản số 700/TTg-CN ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng cuối năm 2020 19/06/2020
1257/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Về việc tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2020 17/06/2020
10/HĐPHPBGDPL Sở Tư pháp Công văn V/v triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2017-2020 12/06/2020
1101/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của TTCP "Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin" đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 22/05/2020
19/KH-BCĐ Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kế hoạch Kế hoạch phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020 26/05/2020
1204/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020 08/06/2020
32/KH-BCTNCT Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Kế hoạch Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Gia Lai năm 2020 28/05/2020