Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 >  >|
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
05/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết đinh 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ trong hoạt động cơ quan Nhà nước trong địa bàn tỉnh Gia Lai
428/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định V/v giao quản trị nội dung, thông tin và quản lý hạ tầng kỹ thuật Cổng thông tin điện tử
427/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định V/v giao quản lý tên miền "gialai.gov.vn", "ubgialai.gov.vn"
201/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 của Ủy ban nhân dân Về việc Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015
03/2011/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai
01/2012/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Ban hành Quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai.
15-CT/TU Tỉnh ủy Gia Lai Chỉ Thị Chỉ thị của ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
04/2010/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của UBND tỉnh về việc "Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin điện tử trên Internet và trò chơi trực tuyến(game online) trên địa bàn tỉnh Gia Lai"
32 /2009/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định V/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai