Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
833/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 22/04/2019
834/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch tổ chức chương trình "Hành trình đỏ" năm 2019 tại Gia Lai 22/04/2019
426/STP-PBGDPL Sở Tư pháp Công văn V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2019 23/04/2019
730/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/04/2019
400/STP-PBGDPL Sở Tư pháp Công văn V/v tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019 16/04/2019
15/KH-SCT Sở Công thương Kế hoạch Kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung tây Nguyên năm 2019 tại Gia Lai 12/04/2019
321/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ thanh phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 09/07/2018
495/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019 08/03/2019
528/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai 12/03/2019
659/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Về việc tăng cường công khai thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử 02/04/2019