Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
05/QĐ-BCĐ UBND tỉnh Gia Lai Quy chế Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Gia Lai (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Gia Lai)
11/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1468/UBND-VHXH UBND tỉnh Gia Lai Công văn Về việc triển khai kế hoạch sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
424/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai
07/2013/CT-UBND UBND tỉnh Gia Lai Chỉ thị Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
18/2013/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định V/v: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4277/UBND-VHXH UBND tỉnh Gia Lai Công văn Công văn số 4277/UBND-VHXH ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng
05/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết đinh 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ trong hoạt động cơ quan Nhà nước trong địa bàn tỉnh Gia Lai
428/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định V/v giao quản trị nội dung, thông tin và quản lý hạ tầng kỹ thuật Cổng thông tin điện tử
427/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định V/v giao quản lý tên miền "gialai.gov.vn", "ubgialai.gov.vn"