Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
32/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc ban hành Quy định tổ chức Cụm, Khối thi đua; tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua tỉnh Gia Lai 17/01/2017
2161/SGDĐT-GDTX&GDCN Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Công văn Về việc hướng dẫn xác định giá trị tương đương của các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh 24/11/2016
443/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quy chế sử dụng vận hành sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai 01/07/2016
28/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Ban hành Quy định về điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
51/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định 51/QĐ-UBND ngày 04/2/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử 04/02/2016
0 UBND tỉnh Gia Lai Báo Cáo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
223/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định QĐ: v/v ban hành mã định danh kết hợp với tên miền chung cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Gia Lai.
3330/UBND-VHXH UBND tỉnh Gia Lai Công văn Văn bản số 3330-UBND-VHXH của UBND tỉnh v/v thực hiện Đề án tuyên truyền an toàn thông tin
2202/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch 2202/KH-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai
537/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Tải về Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kích thước: 2.9 MBSố lượt tải về: 3 384 lượt Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc Ban hành Kế hoạch Bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tình hình mới