Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
98-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn HD tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố. 31/05/2019
75/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai 31/01/2019
2067/BC-HĐNVQS Hội đồng Nghãi vụ Quân sự tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo tổng kết công tác tuyển quân năm 2019 và phương hướng thực hiện công tác tuyển quân năm 2020 06/05/2019
1146/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 30/05/2019
1105/KH-UND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ và Kế hoạch số 219-KH-TU ngày 03/5/2019 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc ùn tắc giao thông" 24/05/2019
72/KH-BATGT Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch phối hợp triển khai thí điểm Chương trình dán decal phản quang miễn phí cho máy kéo nhỏ, xe máy phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đak Đoa 29/05/2019
5905/UBND-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn V/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ich của Bưu điện tỉnh Gia Lai 26/05/2016
1084/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019 23/05/2019
1106/UBND-CNXD Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 27/05/2019
55/TB-VP Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Thông báo Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018 và đề xuất giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2019 của tỉnh Gia Lai 16/05/2019