CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
06/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chỉ thị Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, giá đất, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai 23/03/2020
541/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai Đề án"Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai 13/03/2020
544/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng CP về giải pháp thúc đẩy tăng cường năng suất lao động quốc gia 13/03/2020
04-KH/BCĐ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kế hoạch kế hoạch tổ chức hiến máu hưởng ứng " Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 09/03/2020
05/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chỉ thị Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 13/03/2020
03/CT-UBND UBND tỉnh Gia Lai Chỉ thị Chỉ thị Về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai - năm 2020 13/03/2020
02/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chỉ thị Chỉ thị Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh 28/02/2020
04/KH-BCĐ Ban Chỉ đạo PCTP,TNXH&XDPTTDBVANTQ Kế hoạch kế hoạch thực hiện Đề án Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người. Chương trình phòng, chống mua bán người 2020 06/03/2020
423/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2025 02/03/2020
461/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Về việc triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 06/03/2020