Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
599/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch ƯD CNTT năm 2019 trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 19/12/2018
213/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở tỉnh Gia Lai 15/03/2017
255/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai 06/06/2018
421/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Kế hoạch Thực hiện Đề án số hóa, truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mắt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 05/02/2016
4601/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân Công văn V/v tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh 05/10/2016
2051/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn V/v thực hiện Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 31/7/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 14/09/2018
1280/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Tăng cường công tác quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng 15/06/2018
2361/SNNPTNT-CCTL Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai Công văn Tăng cường Thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng về PCTT 06/12/2018
27/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai 29/11/2018
977/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Công bố Danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích./.