CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3014-CV-BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 26/11/2019
09/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chỉ thị Chỉ thị Về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong tình hình mới 20/11/2019
2523/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện QĐ Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng CP ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai 11/11/2019
2655/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 26/11/2019
108/KH-HLG Hội Luật gia ỉnh Gia Lai Kế hoạch kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 350/CTr-HLGVN ngày 25/10/2019 của Hội Luật gia Việt Nam về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 50-TB/TW ngày 07/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính Phủ 19/11/2019
443/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 3 - năm 2019 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 30/07/2019
2377/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch ứng phó tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 25/10/2019
2576/UBND-NL Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Về việc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 18/11/2019
2461/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện "Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng CP về phê duyệt KH tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của UBND quyền Liên hợp quốc" trên địa bàn tỉnh Gia Lai 05/11/2019
35/2019/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Gia lai ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai 06/11/2019