CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02/KH-BCĐLNATTP Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – năm 2021 11/01/2021
2509/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai 24/12/2020
14-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 29/12/2020
11-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 – 10/12/2020) 26/11/2020
575/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ số 169/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh GL 26/10/2020
52/KH-STP Sở Tư pháp Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 16/10/2020
51/KH-ĐĐBQH Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kế hoạch kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 – 06/01/2020) và Tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021) 13/10/2020
2076/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Về việc tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 09/10/2020
30/HD-MTTQ-BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh Hướng dẫn Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 24/09/2020
9275-CV/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương Công văn Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 31/08/2020