CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3048-CV/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 07/01/2020
82/UBND-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn V/v đảm bảo công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán và sử dụng; công tác vệ sinh môi trường; nghiêm cấm các hình thức cờ bạc trong dịp Tết 09/01/2020
02/HĐPHPBGDPL Hội đồng Phổ biến GDPL tỉnh Gia Lai Công văn V/v hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020 09/01/2020
12/KL-BCĐ BCĐ THADS tỉnh Thông báo Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ THADS tỉnh tại cuộc họp tổng kết công tác BCĐ THADS năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 07/01/2020
49/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 256-KH ngày 27/9/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 08/01/2020
1216/2019/CV-WATERCOD TT bảo tồn và phát triển tài nguyên nước Công văn V/v hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi ảnh 26/12/2019
02/TB-UBND UBND phường Tây Sơn Thông báo V/v tổ chức chợ hoa xuân Canh Tý năm 2020 trên địa abnf phường Tây Sơn 09/01/2020
11/CT-UBND UBND tỉnh Gia Lai Chỉ thị Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 31/12/2019
1181/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 31/12/2019
107-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn HD tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến tháng Tua Hai (26/01/1960 - 26/01/2020) 25/12/2019