CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1238/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện kế hoạch của CP, Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 16/06/2020
558/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 259-KH/TU ngày 27/9/2019 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc thực hiện kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Gia La 18/06/2020
20/2020/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định Về việc ban hành quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai 25/06/2020
1180/UBND-NC Văn phòng UBND tỉnh Công văn về thông báo ý kiến của UBND tỉnh 16/04/2019
1304/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch về việc Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giai đoạn 2020 - 2030 24/06/2020
1295/UBND-KGVX UBND tỉnh Gia Lai Công văn Về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020 23/06/2020
1286/UBND-NC UBND tỉnh Gia Lai Công văn 1. Thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện Văn bản số 700/TTg-CN ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng cuối năm 2020 19/06/2020
1257/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Về việc tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2020 17/06/2020
10/HĐPHPBGDPL Sở Tư pháp Công văn V/v triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2017-2020 12/06/2020
1101/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của TTCP "Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin" đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 22/05/2020