CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản khác > Hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII củ

Hướng dẫn: Hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Số hiệu: 122-HD/BTGTU Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Người ký: Trần Đình Hiệp
Ngày ban hành: 23/04/2020 Ngày hiệu lực: 23/4/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: