CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản khác > Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng chính ph

Báo cáo: Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Số hiệu: 92/BC-SLĐTBXH Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Người ký: RCom Sa Duyên
Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: 22/6/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: