CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản khác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
26/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc ban hành quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai 30/10/2018
09/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông 29/06/2018
04/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước 27/03/2018
02/CT-UBND UBND tỉnh Gia Lai Chỉ thị Chi thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi ti đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018) 08/01/2018
82/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 22/12/2017
08/2017/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 27/10/2017
05/2017/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức 15/08/2017
91/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 31/07/2017
88/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/07/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 27/07/2017
40/2017/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thông tư quy định Chế độ Công tác phí, chế độ chi hội nghị 28/04/2017