CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản khác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3296-CV/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn V/v tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI 24/09/2020
42-TB/TB Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XVI Thông báo Kết luận của Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại phiên họp thứ Năm Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 22/09/2020
40-BC/TB Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI Báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 22/09/2020
14-TB/TB Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI Thông báo Thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại phiên họp thứ ba của Tiểu Ban tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XVI./. 03/08/2020
102-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn Hướng dẫn về việc tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 30/09/2019
11-TB/TB Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI Thông báo Thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tại phiên họp thứ hai của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XVI 30/03/2020
726/UBND-KGVX UBND tỉnh Gia Lai Công văn Về việc Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 01/04/2020
43/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 19/03/2020
1113/SVHTTDL-QLVH Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai Công văn V/v đính chính văn bản số 1083/SVHTTDL-QLVH ngày 17/6/2020 22/06/2020
92/BC-SLĐTBXH Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Báo cáo Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 22/06/2020