Trang chủ > Văn bản > Văn bản khác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
882/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh 30/11/2016
537/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
999 /SNV-TN&ĐT Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Công văn Hướng dẫn triển khai thực hiện CT phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020
01/QĐ-BCĐ UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020
04/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Ban hành Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Gia Lai