Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Thanh tra > Danh mục các cuộc thanh tra năm 2019

Danh mục kèm theo: Danh mục các cuộc thanh tra năm 2019

Số hiệu: Kèm theo QĐ số: 224/QĐ-STTTT Loại văn bản: Danh mục kèm theo
Nơi ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Người ký: Nguyễn Ngọc Hùng
Ngày ban hành: 30/11/2018 Ngày hiệu lực: 30/11/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: