Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1322/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Kế hoạch thanh tra năm 2019.
1322/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
81/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Quy chế tiếp công dân tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai