Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Bưu chính - Viễn thông
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1179/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v thông báo nội dung phối hợp triển khai phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.
3695/BTTTT-HTQT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) 11/01/2018
1157/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tăng cường đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018./. 11/08/2018
2934/BTTTT-BC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bưu chính
501/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Thông tin, tuyên truyền Kế hoạch chuyển đổi mã mạng 11/06/2018
639/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v lấy ý kiến đối với Dự thảo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của MobiFone trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 12/07/2018
525/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh trong tháng 6 năm 2018 13/06/2018
196/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v đảm bảo thông tin liên lạc tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện Kbang