Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Bưu chính - Viễn thông
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
14/GM-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Giấy mời V/v họp bàn hướng giải quyết các vướng mắc trong triển khai Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai 03/04/2019
358-STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
286/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v kiến nghị những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ bưu chính 13/03/2019
168/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Phối hợp tăng cường tuyên truyền công tác thu thập dữ liệu Bản đồ số Việt Nam 18/02/2019
130/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Khảo sát hệ thống hội nghị truyền hình trên địa bàn tỉnh Gia Lai 30/01/2019
115/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v đề xuất nội dung hợp tác về lĩnh vực bưu chính, viễn thông với Lào, Campuchia trong giai đoạn 2020 đến năm 2030./.
94/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v phối hợp tuyên truyền công tác thu thập dữ liệu Bản đồ số Việt Nam. 22/01/2019
1342/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Tăng cường Thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh 24/12/2018
1334/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v báo cáo tổng kết việc triển khai cấp phát các ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017./.
1179/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v thông báo nội dung phối hợp triển khai phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.