Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Kế hoạch - Tài chính
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
112/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 112/QĐ-STTTT ngày 30/8/2016 của Sở TT&TT