Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Công nghệ thông tin và điện tử > Quyết định số 112/QĐ-STTTT ngày 30/8/2016 của Sở TT&TT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt đ

Quyết định: Quyết định số 112/QĐ-STTTT ngày 30/8/2016 của Sở TT&TT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa điện tử" của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 112/QĐ-STTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Sở Thông tin và truyền thông Người ký: Nguyễn Ngọc Hùng
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 30/8/2016
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: