Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Công nghệ thông tin và điện tử > Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Sở Thông tin và Truyền

Quyết định: Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 132/QĐ-STTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Sở Thông tin và truyền thông Người ký: Nguyễn Ngọc Hùng
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 28/12/2011
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: