Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Công nghệ thông tin và điện tử
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1252/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tổ chức đánh giá mức độ Chính quyền điện tử năm 2019 04/10/2019
555/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v cung cấp thông tin việc quảng bá hình ảnh Việt Nam trên mạng xã hội./. 04/05/2019
01/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Quy chế Hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai 01/04/2019
DTC Sở Thông tin và Truyền thông Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo đăng ký đầu tư công 2021-2025 01/04/2019
249/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v phối hợp báo cáo việc thực hiện thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị 04/03/2019
157/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v đề nghị cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý I/2019 13/02/2019
41/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v sử dụng ZALO để tra cứu thông tin Kèm theo Công văn số 41/STTTT-CNTT ngày 10/01/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông 10/01/2019
1202/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn File mềm Công văn số 1202/STTTT-CNTT ngày 19/11/2018 của Sở TT&TT về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác xác định cấp độ an toàn thông tin./. 19/11/2018
1213/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 1213/STTTT-CNTT ngày 21/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị các đơn vị báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ TT&TT 21/11/2018
1202/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 1202/STTTT-CNTT ngày 19/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác xác định cấp độ an toàn thông tin./. 19/11/2018