Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Công nghệ thông tin và điện tử
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1202/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn File mềm Công văn số 1202/STTTT-CNTT ngày 19/11/2018 của Sở TT&TT về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác xác định cấp độ an toàn thông tin./. 19/11/2018
1213/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 1213/STTTT-CNTT ngày 21/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị các đơn vị báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ TT&TT 21/11/2018
1202/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 1202/STTTT-CNTT ngày 19/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác xác định cấp độ an toàn thông tin./. 19/11/2018
1057/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hỗ trợ, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình đến cấp xã 15/10/2018
1065/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 1065/STTTT-CNTT ngày 18/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tổ chức đánh giá mức độ Chính quyền điện tử năm 2018./. 18/10/2018
637/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 637/STTTT-CNTT ngày 12/7/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 12/07/2018
10/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định số 10/QĐ-STTTT ngày 23/01/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành bổ sung mã định danh kết hợp với tên miền chung cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Gia Lai 23/01/2018
507/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 507/STTTT-CNTT ngày 11/6/2018 V/v cập nhật danh mục thủ tục hành chính mức độ 3 11/06/2018
161/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định số 161/QĐ-STTTT ngày 28/9/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Quản lý giao việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 28/09/2017
112/QĐ-STTTT Sở Thông tin và truyền thông Quyết định Quyết định số 112/QĐ-STTTT ngày 30/8/2016 của Sở TT&TT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa điện tử" của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai