Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Thông tin - Báo chí - Xuất bản > Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chỉ của các cơ quan hành chính nhà nước trên

Danh sách: Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chỉ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 0 Loại văn bản: Danh sách
Nơi ban hành: Sở Thông tin và truyền thông Người ký: 0
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 21/6/2017
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: