Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Thông tin - Báo chí - Xuất bản > Danh sách cơ quan báo chí Trung ương, ngành địa phương khác đặt cơ quan đại diện, văn phòng thường t

Danh sách: Danh sách cơ quan báo chí Trung ương, ngành địa phương khác đặt cơ quan đại diện, văn phòng thường trú, cử phóng viên thường trú hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 0 Loại văn bản: Danh sách
Nơi ban hành: Sở Thông tin và truyền thông Người ký: 0
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 21/6/2017
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: