Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
687/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Công văn Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ 23/07/2018
699/TTBCXB-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v chấn chỉnh một số hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai 16/08/2016
306/TTBCXB-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ 20/04/2017
Sở Thông tin và Truyền thông Danh sách Danh sách văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông
165/TTBCXB-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản pháp quy có liên quan 07/03/2018
49/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và truyền thông Công văn Công văn số 49/STTTT-TTBCXB ngày 15/01/2018 của Sở Thông tin và Truyền thôngV/v cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở
0 Sở Thông tin và truyền thông Danh sách Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chỉ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Công văn số 306/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 306/STTTT-TTBCXB ngày 20/4/2017 - Sở Thông tin và Truyền thông V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ