Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
12/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến , giáo dục pháp luật năm 2019 29/01/2019
53/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 04/06/2019
660/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. 25/05/2019
710/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các biện pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019 của tỉnh Gia Lai. 31/05/2019
45/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch Tuyên truyền và đảm bảo thông tin liên lạc trước, trong và sau Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 02/05/2019
30/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai 15/03/2019
24/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 27/02/2019
29/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, giai đoạn 2018 – 2020” trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 14/03/2019
17/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức phụ trách đài truyền thanh xã năm 2019 19/02/2019
34/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2019 26/03/2019