Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1179/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v thông báo nội dung phối hợp triển khai phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.
1202/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn File mềm Công văn số 1202/STTTT-CNTT ngày 19/11/2018 của Sở TT&TT về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác xác định cấp độ an toàn thông tin./. 19/11/2018
1213/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 1213/STTTT-CNTT ngày 21/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị các đơn vị báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ TT&TT 21/11/2018
3695/BTTTT-HTQT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) 11/01/2018
1202/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 1202/STTTT-CNTT ngày 19/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác xác định cấp độ an toàn thông tin./. 19/11/2018
1157/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tăng cường đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018./. 11/08/2018
1057/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hỗ trợ, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình đến cấp xã 15/10/2018
1065/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 1065/STTTT-CNTT ngày 18/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tổ chức đánh giá mức độ Chính quyền điện tử năm 2018./. 18/10/2018
2934/BTTTT-BC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bưu chính
501/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Thông tin, tuyên truyền Kế hoạch chuyển đổi mã mạng 11/06/2018