Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
929/TB-BTC Sở Thông tin và Truyền thông Thông báo Thông báo Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai lần thứ IX - năm 2019 (lần thứ 3) 23/07/2019
881/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai 12/07/2019
627/TLCT-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Thể lệ Thể lệ Cuộc thi “Tuyên truyền, quảng bá Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2019 20/05/2019
831/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kết luận Kết luận thanh tra bưu chính 01/07/2019
848/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v đề nghị các doanh nghiệp Viễn thông tăng cường đảm bảo an toàn mạng ngoại vi trong mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh Gia Lai 05/07/2019
732/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thử tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 06/06/2019
146/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong 06 tháng đầu năm 2019 21/06/2019
787/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tăng cường công tác đảm bảo thông tin, liên lạc phục vụ Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 21/06/2019
742/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, xử lý loài tôm càng đỏ nhập lậu. 10/06/2019
12/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến , giáo dục pháp luật năm 2019 29/01/2019