Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
965/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018
2934/BTTTT-BC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bưu chính
501/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Thông tin, tuyên truyền Kế hoạch chuyển đổi mã mạng 11/06/2018
639/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v lấy ý kiến đối với Dự thảo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của MobiFone trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 12/07/2018
637/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 637/STTTT-CNTT ngày 12/7/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 12/07/2018
10/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định số 10/QĐ-STTTT ngày 23/01/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành bổ sung mã định danh kết hợp với tên miền chung cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Gia Lai 23/01/2018
525/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh trong tháng 6 năm 2018 13/06/2018
507/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 507/STTTT-CNTT ngày 11/6/2018 V/v cập nhật danh mục thủ tục hành chính mức độ 3 11/06/2018
196/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v đảm bảo thông tin liên lạc tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện Kbang
161/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định số 161/QĐ-STTTT ngày 28/9/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Quản lý giao việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 28/09/2017