Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
12/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến , giáo dục pháp luật năm 2019 29/01/2019
53/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 04/06/2019
729/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động sử dụng và cung ứng dịch vụ bưu chính 06/06/2019
660/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. 25/05/2019
710/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các biện pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019 của tỉnh Gia Lai. 31/05/2019
51/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Triển khai các nội dung phục vụ Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019 tại tỉnh Gia Lai của ngành Thông tin và Truyền thông 20/05/2019
95/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2019
Phụ lục kèm theo báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2019
08/BC-TTra Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo Công tác thanh tra lĩnh vực thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
Danh mục kèm theo báo cáo số: 08/BC-TTra Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Tổng hợp kết quả thanh tra kiểm tra (Kèm theo Báo cáo số: 08/BC-TTra ngày 17/5/2019)