Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
525/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh trong tháng 6 năm 2018 13/06/2018
507/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 507/STTTT-CNTT ngày 11/6/2018 V/v cập nhật danh mục thủ tục hành chính mức độ 3 11/06/2018
196/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v đảm bảo thông tin liên lạc tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện Kbang
49/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và truyền thông Công văn Công văn số 49/STTTT-TTBCXB ngày 15/01/2018 của Sở Thông tin và Truyền thôngV/v cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở
01/2018/TT-BGTVT Hà Nội Thông tư Thông tư số 01/2018/TT-BGTVT
0 Sở Thông tin và truyền thông Danh sách Danh sách cơ quan báo chí Trung ương, ngành địa phương khác đặt cơ quan đại diện, văn phòng thường trú, cử phóng viên thường trú hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
0 Sở Thông tin và truyền thông Danh sách Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chỉ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
112/QĐ-STTTT Sở Thông tin và truyền thông Quyết định Quyết định số 112/QĐ-STTTT ngày 30/8/2016 của Sở TT&TT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa điện tử" của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
112/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 112/QĐ-STTTT ngày 30/8/2016 của Sở TT&TT
660/STTTT-CNTT Sở Thông tin và truyền thông Công văn Công văn số 660/STTTT-CNTT ngày 05/8/2016 V/v tăng cường kiểm tra rà soát hệ thống đảm bảo an toàn thông tin