CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1500/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Công văn về việc điều chỉnh Chương trình Sự kiện Techdemo 2019 tại Kế hoạch số 1861/KH-UBND ngày 26.8/2019 của UBND 20/11/2019
1257/TLCT-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Thể lệ THỂ LỆ Cuộc thi “Tuyên truyền, quảng bá Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 201 07/10/2019
1497/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số1497/STTTT-CNTT ngày 20/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v triển khai sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử dùng chung” trong tiếp nhận, luân chuyển giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai 20/11/2019
1444/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Công văn Về việc thông tin chi tiết các hoạt động trong khuôn khổ Sự kiện TeachDemo 2019 tỉnh Gia Lai diễn ra từ ngày 24-26/11/2019 08/11/2019
1444/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Công văn Về việc thông tin chi tiết các hoạt động trong khuôn khổ Sự kiện TeachDemo 2019 tỉnh Gia Lai diễn ra từ ngày 24-26/11/2019 (bản phụ lục kèm theo Công văn số 1444/STTTT-TTBCXB) 08/11/2019
1441/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các sự kiện diễn ra trong Quý IV năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai ./. 11/08/2019
1391/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra lĩnh vực viễn thông, truyền hình trả tiền 30/10/2019
1398/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Công văn Về việc thay đổi thời gian tổ chức Sự kiện “Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ - TECHDEMO 2019 và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ năm 2019” tại tỉnh Gia Lai 11/01/2019
1390-KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kết luận Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động báo chí năm 2019 30/10/2019
1391-KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kết luận Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực viễn thông, truyền hình trả tiền 30/10/2019