Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
92/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm,chống lãng phí 17/04/2019
30/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai 15/03/2019
24/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 27/02/2019
29/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, giai đoạn 2018 – 2020” trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 14/03/2019
17/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức phụ trách đài truyền thanh xã năm 2019 19/02/2019
34/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2019 26/03/2019
20/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông và giảm nghèo về thông tin cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở năm 2019 21/02/2019
27/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức Hội Sách Gia Lai - 2019 12/03/2019
01/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Quy chế Hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai 01/04/2019
141/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Về việc tập trung tuyên truyền các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh. 31/01/2019