CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
398/CAT-BCNDA4 Công an Tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện dự án 4 : Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người năm 2020 19/03/2020
06/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chỉ thị Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, giá đất, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai 23/03/2020
577/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của TTCP phê duyệt Đề án "Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Gia Lai 19/03/2020
413/SVHTTDL-QLVH Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai Công văn V/v hướng dẫn quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng ( nhờ đơn vị cập nhật lại, do một số đơn vị yêu cầu bị lỗi file) 12/03/2020
30/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định về công tác văn thư 05/03/2020
541/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai Đề án"Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai 13/03/2020
544/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng CP về giải pháp thúc đẩy tăng cường năng suất lao động quốc gia 13/03/2020
04-KH/BCĐ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kế hoạch kế hoạch tổ chức hiến máu hưởng ứng " Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 09/03/2020
05/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chỉ thị Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 13/03/2020
278/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Công văn V/v tăng cường công tác bảo đảm TTATGT, phòng ngừa TNGT trong thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số. 09/03/2020