CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
16/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch Hoạt động Thông tin cơ sở ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 31/01/2020
444/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v kiểm tra hệ thống họp trực tuyến giữa các thành viên UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 07/04/2020
415/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 415/STTTT-CNTT ngày 01/4/2020 của Sở TT&TT V/v hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc từ xa qua mạng Internet để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 01/04/2020
01/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản 07/02/2020
476/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Đính chính Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP 31/03/2020
902/BTTTT-TTCS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn VVề việc tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 17/03/2020
16/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Chỉ thị phát động Cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số 25/03/2020
323/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Gia Lai 19/03/2020
591/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn V/v triển khai công tác trẻ em năm 2020 20/03/2020
398/CAT-BCNDA4 Công an Tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện dự án 4 : Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người năm 2020 19/03/2020