CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
922/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, tần số vô tuyến điện 08/07/2020
1238/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện kế hoạch của CP, Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 16/06/2020
558/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 259-KH/TU ngày 27/9/2019 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc thực hiện kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Gia La 18/06/2020
20/2020/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định Về việc ban hành quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai 25/06/2020
1180/UBND-NC Văn phòng UBND tỉnh Công văn về thông báo ý kiến của UBND tỉnh 16/04/2019
1304/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch về việc Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giai đoạn 2020 - 2030 24/06/2020
733/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn về việc báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019./. 06/06/2019
614/BTTTT-BC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn về việc phối hợp kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2019./. 11/03/2019
1951/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Phê duyệt phương án kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2019./. 21/11/2018
2283/BTTTT-CBC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Về việc thông tin, tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma tuý 22/06/2020