Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
92/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm,chống lãng phí 17/04/2019
730/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/04/2019
400/STP-PBGDPL Sở Tư pháp Công văn V/v tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019 16/04/2019
15/KH-SCT Sở Công thương Kế hoạch Kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung tây Nguyên năm 2019 tại Gia Lai 12/04/2019
528/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai 12/03/2019
30/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai 15/03/2019
24/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 27/02/2019
29/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, giai đoạn 2018 – 2020” trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 14/03/2019
17/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức phụ trách đài truyền thanh xã năm 2019 19/02/2019
321/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ thanh phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 09/07/2018