Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
464/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điều 6 của quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ - UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai 05/10/2018
965/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018
2934/BTTTT-BC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bưu chính
2996/BTTTT-CVT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng của các doanh nghiệp viễn thông. 07/09/2018
501/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Thông tin, tuyên truyền Kế hoạch chuyển đổi mã mạng 11/06/2018
1991/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch số 1991/KH-UBND ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018 và các năm tiếp theo của tỉnh Gia Lai 10/09/2018
639/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v lấy ý kiến đối với Dự thảo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của MobiFone trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 12/07/2018
848/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì
2132/BTTTT-VNCERT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn 2132/BTTTT-VNCERT ngày 18/7/2011 về việc hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử 18/07/2011
430/BTTTT-CATTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 430/BTTTT-CATTT ngày 09/02/2015 V/v hứơng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức Nhà nước 09/02/2015