Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1179/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v thông báo nội dung phối hợp triển khai phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.
27/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai 29/11/2018
977/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Công bố Danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích./.
1223/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Chủ động ứng phó với thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên 22/11/2018
1202/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn File mềm Công văn số 1202/STTTT-CNTT ngày 19/11/2018 của Sở TT&TT về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác xác định cấp độ an toàn thông tin./. 19/11/2018
1213/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 1213/STTTT-CNTT ngày 21/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị các đơn vị báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ TT&TT 21/11/2018
3695/BTTTT-HTQT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) 11/01/2018
1202/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 1202/STTTT-CNTT ngày 19/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác xác định cấp độ an toàn thông tin./. 19/11/2018
3695/BTTTT-HTQT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế upu lần thứ 48 (năm 2019) 11/01/2018
1157/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tăng cường đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018./. 11/08/2018