CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3014-CV-BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 26/11/2019
09/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chỉ thị Chỉ thị Về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong tình hình mới 20/11/2019
2523/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện QĐ Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng CP ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai 11/11/2019
2655/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 26/11/2019
108/KH-HLG Hội Luật gia ỉnh Gia Lai Kế hoạch kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 350/CTr-HLGVN ngày 25/10/2019 của Hội Luật gia Việt Nam về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 50-TB/TW ngày 07/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính Phủ 19/11/2019
443/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 3 - năm 2019 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 30/07/2019
2377/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch ứng phó tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 25/10/2019
1500/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Công văn về việc điều chỉnh Chương trình Sự kiện Techdemo 2019 tại Kế hoạch số 1861/KH-UBND ngày 26.8/2019 của UBND 20/11/2019
1257/TLCT-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Thể lệ THỂ LỆ Cuộc thi “Tuyên truyền, quảng bá Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 201 07/10/2019
1497/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số1497/STTTT-CNTT ngày 20/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v triển khai sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử dùng chung” trong tiếp nhận, luân chuyển giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai 20/11/2019